Activitats Espai Migdia - Curs 17/18

Aquí teniu un resum de les activitats que es duran a terme durant l'espai migdia.


1r torn (P4, P5)

  • Jocs dirigits: Nous o tradicionals.
    I qui no vol? Jugar amb la sorra (cubells i pales...), pintar...
  • Racó de contes: 
    Monitores expliquen un conte, es parla del conte activitats amb el conte, dibuix conte explicat, lectura lliure dels nens i nenes, petita representació (dos o tres dies)
  •  TALLER: Manualitats senzilles, plastelina (manipulació de materials) 
HORARI
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
12:30 – 12:45
Passar llisa i rentar mans
12:45 – 13:45
DINAR
13:45 – 14:00
Sortir al pati i organitzar-se
14:00 – 14:40
ACTIVITATS
ESPAI
14:40 -15:00
higiène i anar a classe


DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
p-4
Manualitats
Joc dirigit
Joc lliure
Taller de contes
Joc lliure
p-5
Joc dirigit
Taller de contes
Manualitats

*Jocs dirigits: Nous o tradicionals

                  Qui no vol? Jugar amb la sorra (cubells i pales...), pintar

*Racó de contes:

                  Monitores expliquen un conte, es parla del conte activitats amb el conte, dibuix conte explicat, lectura lliure dels nens i nenes, petita representació (dos o tres dies)

* TALLER: Manualitats senzilles, plastelina (manipulació de materials)

1r torn (1r, 2n, 3r)
HORARI
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
12:30 – 12:45
Passar llisa i rentar mans
12:45 – 13:45
DINAR
13:45 – 14:00
Sortir al pati i organitzar-se
14:00 – 14:40
ACTIVITATS
14:40 -15:00
Rentar dents i anar a classe


DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
1r
Joc lliure
Ball o teatre /
Jocs tradicionals
LLIGA
Manualitats /
Jocs tradicionals
Joc lliure
2n
Manualitats /
Jocs tradicionals
Joc lliure
Ball o teatre /
Jocs tradicionals
Joc lliure
3r
Joc lliure
Manualitats /
Jocs tradicionals
Joc lliure
Ball o teatre /
Jocs tradicionals


*Jocs dirigits i lliga: Grups amb monitor corresponent

                                   Qui no vol jugar? Jocs tranquils zones de pati lliure, fitxes amb dibuixos o exercicis, sopes de lletres...

                                   El dilluns no es poden fer servir pilotes, només si calen per als jocs dirigits

    
2n torn
HORARI
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
12:30 – 13:00
Passar llisa
13:00 – 13:40
ACTIVITATS
13:45 – 14:00
Rentar mans
14:00 – 14:45
DINAR
14:45 -15:00
Rentar dents i anar a classe (PATI)


DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
4t
Joc lliure
Jocs esportius
Jocs esportius
Manualitats
Joc lliure
Joc lliure
Manualitats
Manualitats
Joc lliure

*Manualitats ->TALLER: al principi guiats i proposats per la monitora

 Més endavant els tallers poden estar fets pels mateixos nens (es poden fer 2 alhora)

                  Quina habilitat tenen? Desenvolupar un taller.     Qui vulgui ser “teacher” d’un taller (poden ser parelles) hauran de donar una llista de material necessari

                  Grups reduïts Teacher/s + 10/12 alumnes

                  Grups rotatoris

*Joc tranquil: Jocs de taula, cartes, dibuixar, deures...