Informació Servei Migdia 2016/17

FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR

L’horari del servei de menjador és de 12.30 hores a 15.00 hores.
El preu de menú és de 6,20€/dia per als alumnes fixes i 6,80€/dia per als alumnes esporàdics.

ALUMNES FIXES
Es considera alumne fix el que es queda tots els dies de la setmana de manera regular dins del període d’un mes. També es considera fix aquell que es quedi més de tres dies a la setmana.
El pagament per als alumnes fixes es farà mitjançant domiciliació bancària (cal omplir la butlleta d’inscripció adjunta).
L’import de cada mes dependrà dels dies lectius del mateix.
Els rebuts es giraran el dia 5 de cada mes. La devolució d’un rebut suposa el pagament  per part de les famílies de les despeses bancàries amb l’import de 5€.

ALUMNES ESPORÀDICS
Quan un alumne esporàdic es vol quedar a dinar ho ha de comunicar al despatx de l’AMPA de 9 a 10h.
S’ha de fer el pagament en efectiu d’un tiquet per import de 6.80€.
Els tiquets es dipositaran a la bústia de l’AMPA.
Els tiquets es poden adquirir individualment o en talonaris.
No s’admetrà cap inscripció passades les 10h.FALTES D’ASSISTÈNCIA
En el cas que un alumne fix no es quedi al menjador, caldrà avisar prèviament, abans de les 10:00 del dia:
  • per mitjà d’un correu a : menjadorpaucasals@barnalleure.cat
  • Trucant al telèfon de l’AMPA : 93 588 63 87 
  • o bé de forma presencial a primera hora a l’encarregada del servei de tiquets, la Loli Martín abans de les 10:00 hores
Un cop avisat, se li descomptarà l’import corresponent al menjar, 3€/dia. A partir del quart dia de falta, es descomptarà l’import íntegre del menú, 6,20€.

SERVEI DE PÍCNIC
Tots els alumnes fixes del servei de menjador gaudiran de servei de pícnic els dies de sortida/excursió.
Si alguna família no vol servei de pícnic ho ha de comunicar abans del dia 1 d’octubre al despatx del AMPA.

DIES DE JORNADA INTENSIVA
Els dies de jornada intensiva l’horari de menjador finalitzarà a les 16:30 hores, per tots aquells què ho necessitin. El servei serà gratuït, caldrà però, avisar prèviament els alumnes que es quedin fins les 16:30 hores.

INFORMES
P3 diari mitjançant el llibre “Informe diari Menjador”.
P4 i P5 setmanal.
De 1r a 6è trimestral.

MEDICAMENTS
No es donarà cap medicament sense un informe mèdic i la pertinent autorització signada pels pares, mares o tutor legal de l’alumne.

CONTACTE
Aspectes generals del funcionament del servei  podeu contactar amb la comissió de menjador:
ampa.escolapaucasals@gmail.com
Consultar els menús mensuals: ampapaucasals.blogspot.com
Qualsevol aspecte relacionat amb el servei de menjador, tant administratiu com del funcionament diari: menjadorpaucasals@barnalleure.cat

Per parlar amb la coordinadora del servei, Leyre Nuez, heu de demanar hora mitjançant una nota que li podeu fer arribar amb l’alumne o bé per e-mail.

EQUIP DE MONITORS/ES I PERSONAL DE CUINA

COORDINADORA: LEYRE NUEZ
P3     Loli Martín
P4    Sonja Gutiérrez
P5    Montse Lara
1r, 2n, 3r:     Olga Alonso i Alba Laguna
4t, 5è, 6è: Anna Yepes i Eli Ruiz
Cuinera: Isabel Sedas
Ajudant de cuina: Roser Padrós

MATERIAL QUE CAL PORTAR

Alumnes de P3
Una bossa de roba amb roba de recanvi. Aquesta roba és a més a més de la de classe, i només retornarà a casa si l’alumne en fa ús o en els canvis de temporada.
Una segona bossa de roba amb: llençol ajustable mida bressol, 3 pitets i raspall de dents, got de plàstic i tovallola petita.
Les bosses, la roba i tots els elements marcats amb nom i cognoms.

Alumnes de P4 i P5
Una bossa de roba amb roba de recanvi. Aquesta roba és a més a més de la de classe, i només retornarà a casa si l’alumne en fa ús o en els canvis de temporada.
Una segona bossa de roba amb: 1 pitet, pasta i raspall de dents, got de plàstic i tovallola petita.
Les bosses, la roba i tots els elements marcats amb nom i cognoms.

Alumnes de 1r a 6è
Una bossa de roba amb: pasta i raspall de dents, got de plàstic i tovallola petita.
La bossa i tots els elements marcats amb non i cognom.