Reciclatge de Llibres de Text

Ja ha arribat la setmana del reciclatge dels  llibres text.